Växtsnacket kan snärja ogräset

Text:

Om det är riktigt tyst hemma, kan du kanske höra dem: pelargonerna som talar med varandra.

Öron känsliga för grönt har i alla fall Jim Westwood, forskare i bland annat växt-patologi vid Virginia tech, USA. Han har upptäckt en ny möjlig form av växtkommunikation, som gör att växterna kan utväxla genetisk information med varandra – på molekylnivå.

Upptäckten kan bland annat ge kunskap om hur man kan sätta punkt för envist ogräs, till exempel nässelsnärja. Denna illvilliga grodd parasiterar på bland annat tomatplantor, snärjer dem likt en orm för att till slut ta över hela plantan. Men, under detta grymma övertagande utväxlar värdplantan och ogräset stora mängder genetisk information.

Jim Westwood uppmärksammade att när nässelsnärjan sög ut näring och vätska ur en tomatplanta, transporterades RNA mellan de två växtarterna. RNA ”översätter” information från dna, som är organismens ”blåkopia”.

Och nu vill Jim Westwood ta reda på exakt vad växterna säger till varandra. Han studerar därför budbärar-RNA, eller mRNA, som sänder meddelanden mellan celler, för att tala om vad de ska göra. Jim Westwood fann att tusentals mRNA-molekyler utbyttes mellan nässelsnärjan och tomatplantan vid angreppet. Snärjan dikterade för tomaten vad den ville att denna skulle göra – som att sänka garden, för att lättare kunna attackeras. Tomaten föll till föga.

Nu hoppas Jim Westwood att hans upptäckt kan hjälpa lägga munkavle på attackerande ogräs i framtiden.