Vassare engelska när skribenter hjälps åt

Text:

Fyra års doktorandstudier i Sverige är inte tillräckligt för att lära sig att skriva vetenskapligt på engelska. Men genom granskningshjälp av kolleger kan doktoranderna vässa språket. Det fastslår språkvetaren Karyn Sandström vid Umeå universitet.

I tio år har hon undervisat svenska forskare i att skriva vetenskapliga texter på engelska, och att diskutera texterna i grupp är effektivt i flera steg. Karyn Sandström har testat detta i en studie med elva personer, som gav och tog emot kritik på varandras texter. Detta resulterade i ett mönster, där deltagarna kom med synpunkter på allt från ordval till disposition. I samband med att skribenterna sedan gick igenom kritiken, ägnade de mycket mer tid åt att förbättra texterna också på andra sätt.