Varför vänder man på kuttingen?

Text:

Visst händer det allt som oftast att något upplevs som en black om foten, men hur många vet vad en black är? ¶

Nordiska museet i Stockholm har tagit fasta på en mängd gamla föremål som är knutna till idiom i svenskan. I utställningen Huvudet på spiken kan besökarna till exempel beskåda en fotblack av järn från Cellfängelset i Växjö. Den kopplades kring fångarnas fötter för att förhindra rymning. ¶ Man kan även se en kutting – ett mindre kärl, en kagge eller en tunna – i vilken bland annat brännvin förvarades. Brännvinstunnan vändes ibland upp och ner för att man ville veta om det finns något kvar i botten; man vände på kuttingen. ¶ Numera används uttrycket bildligt när man vill se saker i ett nytt perspektiv.