Va, är det ett globalt ord?

Text:

Orden i sig är inte internationella, eftersom det är långt ifrån säkert att en spansktalande som för första gången hör svenskans va? förstår att ordet används som que?. Men orden delar vissa egenskaper: de är alla enstaviga och uttalas med frågeintonation.

Att just lilla frågeordet va? har motsvarigheter över hela världen, förklarar forskarna med att människan är en social varelse. Därför finns det överallt behov av att snabbt och smidigt kunna ”reparera” ett samtal. Då fungerar va? och dess motsvarigheter som hjälpmedel för att ta upp tråden när en person missat vad samtalspartnern just sagt.