Ungerskan gör ungraren delaktig

Text:

Hur ungersk är du? Den frågan är avgörande i Boglárka Straszers avhandling om ungersk­ättades kulturella identitet. Hon har intervjuat personer med ungersk bakgrund i Sverige och i Finland. Hon fann att de som talade bra ungerska hade haft kontakt med ungerskspråkiga i barndomen och kom från hem där språket användes flitigt. De visade även en positiv attityd till sitt ursprung, och kände sig delaktiga i båda kulturerna. Bland dem som inte lärt känna den ungerska kulturen fanns i stället en känsla av utanförskap.