Undvik att hissa negativa tal!

Text:

Metaforer kan vara förrädiska, åtminstone inom matematikundervisningen. Ett till synes förklarande bildspråk med hissar, termometrar och ekonomiska transaktioner, riskerar att övertolkas av eleverna, och leda till förvirring. När negativa tal introduceras kan det därför vara läge att gå över till ett mer logiskt matematiskt språk, enligt forskaren Cecilia Kilhamn på Centrum för utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet. Många matematikmetaforer börjar halta när man ska börja räkna med negativa tal, och ingen enskild metafor kan på egen hand göra negativa tal begripliga. Ett logiskt matematiskt resonerande bör därför användas parallellt med det konkretiserande bildspråket, menar Cecilia Kilhamn.