Tystnaden bryts efter 50 000 år

Text: New Scientist

Ett knarrigt eee. Det är resultatet av antropologen Robert McCarthys arbete med att återskapa en neandertalmänniskas röst. På Florida Atlantic University i USA har han och en grupp lingvister simulerat språkljud hos den tidiga människoarten genom så kallad talsyntes, en modell för talproduktion i en dator. Arkeologer har tidigare grävt fram 50 000 år gamla benrester från neandertalare i Frankrike. Dessa har man nyligen använt för att skulptera fram neandertalarnas talorgan, som struphuvud, stämband, tunga, tänder och läppar.

Robert McCarthy har i sin tur använt rekonstruktionerna för sin simuleringsmodell.