Twitter – den elektroniska valstugan

Text: Paulina Nyman

Under tre vårveckor 2010 skrev riksdagspartierna totalt 302 inlägg på Twitter. Majoriteten av inläggen har dock inte dialog med väljarna som främsta syfte. I stället fungerar Twitter som en sorts megafon, där partiernas budskap ropas ut. På Vänsterpartiets Twitter kunde man den 16 mars läsa:

Vansterpartiet Husen ska vara passiva inte regeringen! http://bit.ly/aVBugl

Det är ett typiskt exempel, med en intresseväckande rubrik följd av en länk – http://bit.ly/aVBugl – som leder bort från Twitter.

Förutom denna rena megafonverksamhet fungerar Twitter som frågelåda. Kanske kan man jämföra med fysiska valstugor, där väljare kan komma in, tala med politiker och ställa  frågor.

På Twitter kan man tilltala en viss person och samtidigt låta alla andra läsa inlägget. Detta gör man med ett snabel-a, @, följt av ett användarnamn. Andra läsare kan klicka på användarnamnet för att läsa svaret. Signaturen rolferikson har den 15 mars till exempel meddelat sin åsikt till Folkpartiet på detta vis:

Rolferiksson @folkpartiet Hemsida i all ära, men det vore bättre om ni hade haft valsamverkan

Han får detta svar:

Folkpartiet @rolferikson Det har diskuterats länge men nu går vi till val med sep valsedlar. Det goda samarbetet kommer att manifesteras på många sätt.

Partierna verkar vara mycket noga med att svara när de själva blir tilltalade på det här sättet.

Att bara svara på frågor ger dock ett ganska passivt intryck. Men det är svårt att hitta initiativ till dialog från partierna. I ett inlägg den 24 februari frågar Moderaterna vad Socialdemokraterna tänker göra med avdraget för hushållsnära tjänster, det så kallade rut-avdraget:

Nya_moderaterna @socialdemokrat @alliansfritt Ska ni avskaffa eller behålla hushållsnära tjänster? http://bit.ly/dtehyD

Tusentals ivriga Twitterföljare väntar sedan  i 25 minuter. Svaret lyder då:

Socialdemokrat @nya_moderaterna Vi ger besked till er och andra möjliga väljare i god tid innan valet. #val2010

Det andra exemplet på dialog står Miljöpartiet för, mitt i tågkaoset den 25 februari:

Miljopartiet @SJ_AB Vad tyckte ni förresten om våra 9 punkter för ett mer robust tågsystem? http://korta.nu/c81d

Frågan är ju om det verkligen är dialogen med ett annat parti, eller ett statligt ägt bolag, som kan påverka väljarna.

Hur tycker då partierna själva att Twitterkontakten med väljarna fungerar? Majoriteten säger att de använder Twitter för att svara på frågor, alltså för att svara när de själva blir tilltalade. Ingen nämner Twitter som en plattform för att ge sig in i debatter. Möjligen säger ett av svaren allt om hur partierna ser på dialog via Twitter:

Hej. Vill du ha svar här el. via mail. trots allt bara 140 tecken :)

Annika Bergström, medieforskare vid Göteborgs universitet, är ännu inte övertygad om Twitters betydelse när det gäller politikernas möjlighet att påverka väljarna. Men kanske kan det ändra sig med tiden:

– För enskilda personer kan det naturligtvis kännas roligt att få mer direkt kontakt med en politiker, säger hon. Och kanske kan det på sikt ha positiva effekter på synen på politiker.

Förutsättningen, tror Annika Bergström, är dock att politikerna är redo att föra en dialog.