Tvetydig mångspråkighet

Text:

De transnationella företagen ABB, Astra Zeneca, Electrolux och Ericsson förordar mångfald.
– Men när man tittar på webbplatsernas jobbsidor verkar de fem företagens tolkning av språklig mångfald vara tvåspråkighet snarare än mångspråkighet, säger Britt-Louise Gunnarsson, professor i modern svenska.
Bara tio av hundra svenska jobbannonser efterfrågade andra språk än svenska och engelska. I några få fall efterfrågades tyska, ryska eller spanska. Minoritets- och immigrantspråken nämndes inte alls.