Tvåspråkiga är tjockskalligare

Text:

Talar du två språk? Då kan din hjärnbark vara tjockare än hos den som bara behärskar ett.

– Hjärnan verkar behöva skulptera om sig på något vis, i alla fall om det andra språket lärs in sent, säger hjärnforskaren Denise Klein vid McGill university i Montreal, Kanada.

Hon och andra forskare har med magnetkamera undersökt hjärnan hos omkring 70 tvåspråkiga personer. Bland dessa hade en grupp lärt sig sina båda språk samtidigt, före tre års ålder. Andra hade förvärvat sitt andraspråk senare, när de redan bemästrade sitt modersmål. Resultaten, som än så länge är preliminära, tyder på att de som lär sig ett andraspråk sent får tjockare hjärnbark i de delar som har hand om språk, jämfört med enspråkiga.