Trevare räddar urspårat samtal

Text:

Tvärsäkra uttalanden leder inte till god dialog i en arbetsgrupp. Men den som har kommit in snett i samtalet kan skapa nya chanser att få med kollegerna i en konstruktiv diskussion. Att skicka ut en trevare brukar fungera för att få i gång dialogen.

- Ett bra sätt är att försiktigt beskriva en egen tanke och sedan låta turen gå över till någon annan, säger Charlotte Lundgren, samtalsforskare vid Linköpings universitet.

Att lyssna, vara öppen för frågor och lyhörd för andra perspektiv är viktigt för att skapa en god samtalsmiljö vid samarbete mellan olika yrkesgrupper, konstaterar Charlotte Lundgren, som i sin avhandling har studerat gruppmöten på en rehabiliteringsklinik.