Torpet blev ett orp

Text:

I Språktidningen 1/08 nämndes Stjärntorp i en artikel. Christina Westman har skrivit och påpekat att den östgötska orten inte heter så. Den heter Stjärnorp.
Vi blev nyfikna. Vad betyder orp? Finns det i fler ortnamn?
Ortnamnsforskaren Per Vikstrand kan berätta att efterleden i Stjärnorp från början var just –torp. Men i Sveriges sydligare landskap uppträder denna efterled ofta under formen -arp eller -orp. T har alltså försvunnit, och skillnaden mellan -orp och -arp beror på dialekten.
I så kallade a-målsområden (där man säger kasta, flicka) blir det -arp, medan i e-målsområden (där man säger kaste, flicke) blir det -orp.
I Östergötland kan man både möta –orp, som i Stjärnorp och Haddorp, och –arp, som i Lagg­arp och Sjögarp.
Förleden i Stjärnorp är för övrigt troligen ett ånamn: Skärna, ’den djupt nerskurna ån’.
Det kan vara ett äldre namn på nuvarande Stjärnorpebäcken.