Tankefel i hushållsräkning

Text: Jan Trost

I Språktidningen 5/06 gör Fredrik Lindström ett allvarligt tankefel när han konstaterar att mer än 40 procent av alla hushåll i Sverige är enpersonshushåll och att ”det inte kommer att dröja så länge innan varannan svensk är ensamstående”.

Det logiska misstaget ligger i att han glömmer bort att i större hushåll bor flera än en person. Ett litet räkneexempel: Antag att det bara finns en- och tvåpersonshushåll, att endast 100 hushåll finns samt att 40 procent är enpersonshushåll – då är 60 procent tvåpersonshushåll. I enpersonshushållen bor således 40 personer och i tvåpersonshushållen bor 120 personer. Totalt 160 personer. Det blir 40 av 160 = 25 procent av människorna bor i enpersonshushåll.