Tacka för en ny bekantskap!

Text:

Säg tack ofta! Du uppfattas inte bara som artig – du ökar också chansen att få nya vänner.

Australiska forskare i psykologi visar att tackandet är en social funktion, som ger upphov till nya relationer. De gav 70 studenter uppdraget att på distans agera mentorer till var sin elev när dessa skulle skriva en text. Eleverna fick sedan ge respons i form av ett meddelande. Hälften av eleverna skrev bara en bekräftelse på att de fått hjälp, medan den andra hälften avslutade meddelandet med ett hjärtligt tack.

De mentorer som blivit tackade lämnade i sin tur – i mycket högre grad – ut sina kontaktuppgifter till adepterna, trots att de aldrig hade träffats.