Svensktalande delar gener

Text:

Finlandssvenskar och svenskar har inte bara språket gemensamt, utan även en stor del av generna. En studie av över 40 000 finländares arvsmassa visar att finlandssvenskar genetiskt sett ligger närmare svenskar än finnar.

Undersökningen, som är gjord av Institute for molecular medicine Finland, visar annars att geografisk närhet är en mer betydelsefull faktor för gemensamma gener än språklig närhet. Finnar delar fler gener med nederländare och ryssar - bosatta öster om Moskva - än de gör med ungrare. Detta trots att finska och ungerska är nära besläktade språk.