Svensk-finsk ortnamnshistoria i fara

Text: Staffan Nyström

Det uråldriga sambandet mellan Sverige och Finland riskerar att fördunklas om ett aktuellt reformförslag blir verklighet. Jag tänker på Mats Svegfors utredning och förslag om nya storregioner i Sverige.

Västernorrlands län inrättades 1634, men namnet Västernorrland är äldre och har sitt ursprung i en tid då Norrland var ett gemensamt namn för de norra delarna av Sverige och Finland. Westre Nordlanden (1574) på vår sida ska jämföras med Östernorrland på den finska sidan; det namnet är belagt redan 1329 som Østernorlandia. Västerbottens län tillkom 1637, men som landskapsnamn fanns Västerbotten långt tidigare. Westrabotnen (1491) på den västra sidan om Botten, 'Bottniska viken', kontrasterar mot Österbotten på den östra. Botten är ett ord som ingår i många ortnamn i betydelsen 'det inre av en vik'. Om planen på ett eller två nya storlän i Norrland blir verklighet kommer dessa namn att tappa sin viktigaste funktion, och en del av vår historia fördunklas.