Svensk böjning hindrar lånord

Text:

Svenskan lånar friskt från engelskan. Men tyskan är faktiskt en ännu piggare låntagare. En orsak kan vara skillnaden mellan hur ord böjs i svenska respektive tyska: det är svårare att krångla in engelska ord i det svenska böjningssystemet, som bygger på ändelser. ”Det heter ’der Countdown’ på tyska men ’nedräkningen’ på svenska, kanske på grund av att ’countdownen’ stöter svensk språkkänsla”, skriver Gunnar Magnusson, docent i tyska, i en essä i Dagens Nyheter.

Linnea Persson har observerat böjningsträsket i sin D-uppsats i nordiska språk vid Uppsala universitet, där hon bland annat visar hur osäkra svenskar är på hur de engelska orden ska böjas i plural. Den engelska pluraländelsen s, som i bimbos, är vanligast, följt av svenskans er, ar och or. En blandning av engelsk och svensk plural finns i ord som bimbosar och logosar.