Svårt, kan vi försäkra!

Text:

Hela 45 procent av svenskarna tycker att försäkringsbolagens språk är svårt. En Sifoundersökning utförd på uppdrag av försäkringsbolaget Bliwa visar dessutom att många överskattar sin egen förståelse. Lättast att begripa var ordet försäkringstagare, som 70 procent sade sig förstå. Svårast var förtidskapital, som bara 8 procent hävdade var begripligt.

Andra ord sade sig många fatta – men när de väl skulle definiera dem blev det uppenbart att det var skralt med förståelsen. Ekonomisk invaliditet, försäkringskapital och prisbasbelopp var ord som bara hälften av dem som uppgav sig förstå dem faktiskt kunde förklara.