Strutsägg  våra första skrivunderlag?

Text:

Mänsklighetens första försök att kommunicera med hjälp  av symboler kan ha påträffats  i Sydafrika.

På 60 000 år gamla strutsäggskal, som sannolikt använts som förvaringsbehållare, finns mönster skapade av människor. Symbolerna återkommer gång på gång på de 270 fragment som har hittats, och de tros antingen ha handlat om innehållet i äggen eller ägaren till dem, skriver New Scientist.

Arbetet leds av Pierre-Jean Texier vid universitetet i Bordeaux. Forskarna tror att symboltekniken växte fram under flera tusen år.