Stor språklig kamratpåverkan

Text:

Vältaliga dagiskompisar betyder mycket för småttingars språkutveckling.

Forskare i psykologi vid University of Virginia och Ohio state university har gjort en omfattande studie av amerikanska förskolebarn. De har följt över 1 800 barn i åldrarna fyra till fem. Barnen har fått gå igenom olika tester, där både deras talade språk och förståelse av andras tal har hållits under uppsikt. Under ett års tid registrerade forskarna bland annat barnens ordförråd, grammatik och muntliga färdigheter.

Alla dessa förmågor ökade betänkligt om barnen fick chans att umgås med kompisar med mer avancerade språkkunskaper än de själva - även om miljön runt omkring dem var mer eller mindre kaotisk.

Barns språkutveckling kan alltså gynnas av en omgivning som främjar samtal barnen emellan. En blandning av äldre och yngre barn på förskolan kan också vara en fördel.