Stjärnfamilj

Text:

Begreppet stjärnfamilj har uppstått som en reaktion mot den traditionella kärnfamiljen. På Face­book har det nyligen startats en grupp med namnet Värna stjärnfamiljen. En av initiativtagarna definierar stjärnfamilj så här: ”Denna familj kan bestå av en eller flera vuxna och banden mellan vuxna och barn och mellan syskon bygger inte alltid på biologi. I begreppet ryms regnbågs-, enförälders-, tvåförälders-, bonusförälders-, dubbelregnbågs-, adoptiv-, extended-, donations-, med mera- familj likaväl som den barnlösa familjen”.