Språket osar lika mycket nu som då

Text:

Yngre män är i dag grövre i mun än både sina mödrar och fäder. Men yngre kvinnor knappar in, och bland dem under 30 år är skillnaden mellan könen marginell. Män i alla åldrar är själva övertygade om att de svär mer än kvinnor. Kvinnorna, där­emot, lutar mer åt att de svär lika mycket som männen.

Detta är några slutsatser  man kan dra utifrån en svordomsenkät, som Vetenskapsradion Språket har låtit göra. Enkäten besvarades av drygt  3 900 radiolyssnare.

Ser man till hela befolkningen är svordomsfrekvensen i stort sett densamma i dag som för  35 år sedan, då en liknande undersökning gjordes.