Språket går, ljuden består

Text:

Adopterade kinesiska barn reagerar på sitt första språk – även om de bytte språk redan i ettårsåldern. Det språk som barnen först kommer i kontakt med skapar spår i hjärnan som inte utplånas helt.

Med hjälp av magnetkamera har forskare i neurovetenskap testat hur barn reagerar på typiskt kinesiska språkljud. En del av dem föddes i Frankrike, med franska som första och enda språk. Andra föddes i Kina, men adopterades av fransktalande familjer. Dessa barn övergav kinesiskan helt till förmån för franskan. En tredje grupp bestod av flickor med kinesiska som första språk, men som lärt sig franska efter tre års ålder och sedan fortsatt tala båda språken.

De två grupper som lärt sig kinesiska under sina första levnadsår uppvisade samma neurologiska mönster när de hörde språket. Kinesiskans toner hade särskilt genomslag. De enspråkigt franska barnen, å sin sida, uppvisade helt annorlunda mönster i hjärnan.