Språk gräddfil till medborgarskap

Text:

Med bra kunskaper i svenska ska invandrare kunna bli medborgare i Sverige redan efter två år. Det föreslår Globaliseringsrådet, som är tillsatt av regeringen. De som inte uppnår de efterfrågade svenskkunskaperna efter två år ska få medborgarskapet på samma villkor som i dag, det vill säga efter att de har varit bosatta i Sverige i minst fem år.