Spelandet får engelskan att levla

Text:

Dagens barn lär sig engelska snabbare än vad du kan säga massively multiplayer online role-playing game. Det vill säga barn som spelar den typen av interaktiva dataspel – även förkortat MMORPG – får ett betydligt större engelskt ordförråd än de som spelar lite eller inte alls.

En av de viktigaste faktorerna för att lära sig ett nytt språk är motivationen. Med dataspelen följer ett tydligt mål: att ta sig upp ytterligare en nivå i spelet. För att klara det måste man kunna kommunicera på engelska – det gemensamma språket i en internationell dataspelsvärld.

Liss Kerstin Sylvén är docent i ämnesdidaktik vid Göteborgs universitet och Pia Sundqvist är universitetslektor i engelska vid Karlstads universitet. De har undersökt sambandet mellan dataspel och motivationen att lära sig engelska. I studien deltog 76 ungdomar i åldrarna 10–11 år, som har fått föra en ”språkdagbok”, där de listat alla sina möten med engelskan utanför skolan. Ju mer engelska ungarna möter på fritiden, desto mer flyter deras engelska i klassrummet. Och just flitigt dataspelande barn har ett tydligt försprång när det gäller det engelska ordförrådet.