Snoriga sökningar stöd för influensaprognos

Text:

Våra sökningar på internet kan hjälpa till att förutsäga en influensaepidemi. Forskare vid Smittskyddsinstitutet, SMI, har visat att det finns ett starkt samband mellan hur många som är drabbade av infektionssjukdomar och vilka ord vi använder när vi söker information om dem. Sökningarna kan på så sätt bli ett komplement till rapporter från laboratorier och läkare. För att räkna ut när influensan börjar och slutar, och hur många som är smittade per vecka, utgår forskarna från de anonyma sökningar som gjordes på vårdguiden.se under fyra tidigare influensasäsonger. Ur alla sökningar tar man ut dem som innehåller något av orden hosta, halsont, andningssvårigheter, feber, huvudvärk, muskelvärk eller snuva. Från sökningarna bygger forskarna en datormodell, där influensa­statistik från de fyra tidigare säsongerna används som ”facit”. SMI använder kontinuerligt informationen från vårdguiden.se, för att vecka för vecka avgöra influensaläget i Sverige.