Snabbläsningskurser bara båg

Text:

Läser du långsamt? Fortsätt med det! Undersökningar visar att läsförståelsen alltid drabbas om man försöker läsa fortare än man brukar, skriver Svenska Dagbladet.

Det något upphöjt över bokslukare. Att läsa många böcker ger status, liksom att kunna hänga med i det blixtsnabba informationsflödet. Detta har skapat en marknad för snabbläsarkurser. Några knep som lärs ut är att läsa flera ord i taget, inte hoppa tillbaka i texten och att ”tysta” sin inre röst vid läsningen.

Docent Kenneth Holmqvist är föreståndare för Lunds universitets laboratorium för ögonrörelsemätning. Där har man inte kunnat upptäcka någon skillnad i läshastighet hos försökspersoner före och efter en kurs i snabbläsning. Däremot minskade läsförståelsen efter kursen.

Om man redan känner till ämnet går det förstås fortare att läsa. Men att tysta sin inre röst är ”förmodligen skadligt”, tror Kenneth Holmqvist.