Sms är inte smittsamma

Text:

I Dagens Nyheter lugnar språkforskaren Theres Bellander alla som fruktar att det korthuggna språket i till exempel sms skulle smitta av sig på andra texttyper. Hon har bland annat tittat på hur gymnasie­ungdomar kommunicerar i skrift och tal, via olika kommunikations­medel. ”Hittills har jag inte sett något negativt med utvecklingen, och den forskning som gjorts pekar på att ungdomar kan hantera olika genrer”, säger Theres Bellander till DN.