Smärtsamt när svenskan inte räcker

Text:

Språkproblem kan leda till ont i ryggen, berättar tidningen Du och jobbet. Forskaren Lisa Schmidt vid IVL Svenska miljöinstitutet i Stockholm har studerat kvinnors arbetsmiljö i fem industrier. Kvinnorna i industrin har ofta monotonare arbetsuppgifter än männen, vilket gör att kvinnorna oftare också lider av belastningsskador, bland annat i form av ryggont.

Detta kan motverkas om det finns möjlighet att rotera mellan olika arbetsstationer. Men på företag med anställda från många olika kulturer har den möjligheten visat sig begränsad, eftersom en viss nivå på svenska krävs för att klara av tekniken vid respektive station.