Smakfullt språk väcker känslor

Text:

En söt katt och ett bittert avsked väcker starkare känslor än en vacker katt och ett smärtsamt avsked. Hjärnan reagerar mer på metaforer som kan kopplas till smaker.

Det hävdar lingvisterna Francesca Citron och Adele E. Goldberg i en ny studie. Metaforer kan ta aningen längre tid för hjärnan att behandla än konkret språk. Men effektiva metaforer gör större avtryck, eftersom de aktiverar fler delar av hjärnan. Även vardagliga smakmetaforer – som söt för att beskriva ett utseende och bitter för att beskriva en känsla – orsakar ökad aktivitet.

I studien fick deltagarna läsa 37 meningar på engelska. Varje mening lästes två gånger med en liten skillnad – i en av varianterna användes en smakmetafor. En mening som She looked at him sweetly ändrades exempelvis till She looked at him kindly. Flera av metaforerna var så vardagliga att de knappast betraktades som metaforer. Men hjärnan tycktes inte ha glömt kopplingen mellan metaforen sweet (som i a sweet gesture) och en söt smak. Metaforen sweet satte fart på hjärnans emotionella centrum på ett helt annat sätt än synonymen kind.