Skydd för olika sorters norska

Text:

Den 28 april i år beslutade det norska stortinget att Norge ska få en språklov (’språklag’). Lagen ska slå fast nynorskans och bokmålets officiella ställning. Samtidigt blir det norska teckenspråket erkänt som ett fullvärdigt norskt språk.