Sjung ut på språklektionen

Text:

Sång kan få språk att fastna bättre. Det intygar ett tjog sjungande britter, som fick framföra fraser på ungerska – ett språk de inte alls behärskade. Efteråt jämfördes deras nyvunna kunskaper med en grupp som bara hade fått uttala fraserna.

Sångarna presterade bättre än talarna i fyra av fem test. Det fungerade också bättre för inlärningen att sjunga än att, likt en tredje grupp, repetera fraserna rytmiskt. På längre sikt hade de sjungande språkstudenterna enligt forskaren Karen M. Ludke, University of Edinburgh, även lättare att minnas vad de lärt sig.