Simma på ditt eget språk

Text:

Nu ska språk rädda liv i badet. Barn och unga  med annat modersmål än svenska ska få simundervisning även på sitt första språk. Det är Svenska livräddningssällskapet som storsatsar på att utbilda flerspråkiga simlärare, som ska lära ut vattenkunskap till barnen och deras föräldrar – både på svenska och på modersmålet.

I våras inleddes satsningen med en kurs för  tio simlärare. Förutom svenska behärskar de blivande lärarna även serbokroatiska, arabiska eller somaliska.

– Vi vet hur man räddar liv, och det  vore en skam att inte göra vad vi kan för att ge alla samma förutsättningar, säger Karin Brand, generalsekreterare i Svenska livräddningssällskapet. Vi vill göra kunskapen om hur man förhindrar vattenolyckor tillgänglig för alla.  

Förra året drunknade tolv barn och ungdomar i Sverige. Fler än  hälften av dem var barn med  annan etnisk bakgrund än svensk.