Satsmelodin flaggar för  viss ordföljd

Text:

I samtal är vi förutsägbara. Ord och fraser tenderar som bekant att återkomma, men nu har det visat sig att även satsmelodin utlöser förväntningar hos lyssnaren. Stigande intonation i början av en sats påverkar ordföljden hos det som kommer efter. Och bryts förväntningarna behöver hjärnan extra tid.

Om satsmelodin stiger i början av en att-sats, till exempel, förväntar sig lyssnaren rak ordföljd efter att:et: Jag sa att Gunnar kommer inte. Om stigningen uteblir förväntar man sig däremot bisatsordföljd, där inte kommer före verbet: Jag sa att Gunnar inte kommer. Alltså samma struktur som vi använder i skrift. Språkvetaren Mikael Roll, Lunds universitet, har låtit försökspersoner lyssna på ett antal meningar. Ibland har dessa haft väntad struktur, ibland inte. Samtidigt har han mätt den elektriska spänningen i hjärnan. Det visade sig ta 0,6 sekunder längre tid för hjärnan att bearbeta en mening med oväntad ordföljd.