Samma fejs när man inte håller med

Text:

Veckad panna, sammanpressade läppar, höjd haka. Det behövs inga ord för att uttrycka att man är oenig med någon. En min räcker, och den ser likadan ut över stora delar av världen.

Kognitionsforskare vid Ohio state university, USA, har låtit fotografera och filma över hundra studenter med modersmålen engelska, spanska, kinesiska och amerikanskt teckenspråk. Studenterna, som var ovetande om syftet med undersökningen, samtalade med fotografen samtidigt som bilderna togs. Ibland kastade fotografen in påståenden för att locka fram negativa reaktioner hos studenterna, bland annat föreslog hen en chockhöjning av terminsavgifterna.

Oavsett modersmål reagerade deltagarna likadant. Påståenden de inte höll med om bemöttes med det ansiktsuttryck som forskarna kallar not face. Minen tycks alltså vara universell.