Så lika är orden

Text: Viggo Kann

Är levande synonymt med livaktig? Välj på en skala från 0 till 5. Vad tycker du?

I Folkets synonymlexikon får man svara på just sådana frågor. Och när tre någorlunda överensstämmande svar kommit in så stoppas synonymparet in i lexikonet. Hittills har till exempel femtio personer svarat på frågan ovan och medelvärdet på frågan om levande är synonymt med livaktig är 2,1. Det hela började 2005, då jag fick tillstånd att lägga fram en synonymfråga till var och en som använde det populära svensk-engelska lexikonet Lexin på webben. Efter bara två månader hade 1,2 miljoner frågor besvarats. Då kunde jag sammanställa och analysera svaren och få fram den första versionen av Folkets synonymlexikon. Från den dagen har var och en som svarat på en fråga som belöning fått söka i detta lexikon.

Efter några månader togs synonymfrågan bort från Lexin, men den som går till Folkets  synonymlexikon på webben får fortfarande svara på frågor, söka i lexikonet och föreslå egna synonymer. De synonymer som föreslås kommer sedan som frågor till andra användare. Sedan 2005 har användarna föreslagit 60 000 nya synonymer, och 3 miljoner bedömningar har gjorts. Nu ingår hela 75 000 synonympar  i lexikonet, och det blir fler hela tiden.

För många ord är Folkets synonymlexikon bättre än traditionella synonymlexikon. Till exempel har kraftig femtio synonymer i lexikonet. Det finns dock ord som av en slump inte har kommit med alls, till exempel burlesk.

Folkets synonymlexikon har en sak som andra synonymlexikon saknar, nämligen en gradering av hur pass synonyma ord är. Det är förstås svarens bedömningar som ger denna gradering. Om man till exempel slår upp skojig får man veta att kul och rolig är mest synonyma (5 på skalan), komisk och lustig har 4 på skalan, munter, skämtsam och tokig har 3 och trevlig bara 2. Ord som har fått 0 eller 1 sparas inte i lexikonet.

Eftersom lexikonet är gjort som ett jättelikt samarbetsprojekt på webben så saknar det upphovsrättsskydd. Det är alltså helt fritt att ladda ner av vem som helst. Den som vill och har möjlighet kan således skriva sitt eget användargränssnitt till lexikonet, eller använda det i ett eget korsordsprogram.

Synonymerna är därigenom ett exempel på en fri språkresurs, och sådana finns det inte så många när det gäller svenska. Ett liknande projekt är Wiktionary som går ut på att den som vill ska kunna bidra till en fri ordbok  (se sv.wiktionary.org). Själv har jag precis startat ett svensk-engelskt lexikon, skapat av folket och fritt tillgängligt för alla.

Hur går det då när vem som helst kan bidra till ett lexikon? Blir inte kvaliteten dålig? Nej, eftersom det krävs att många är överens om en bedömning för att den ska komma med, så visar lexikonet faktiskt vad majoriteten tycker. Det är alltså folkets egen uppfattning om synonymitet som kommer fram i lexikonet och inte en lexikografs eller lingvists. Och eftersom Folkets synonymlexikon är gjort för att användas av folket så är det väl precis så det ska vara?

Viggo Kann är professor i datalogi vid KTH.