Så fungerar din mingelhörsel

Text: Lotta Fredholm

På ett mingel kan de flesta föra ett samtal, trots öronbedövande surr. Nu har forskare sett hur hjärnan pejlar in de meningsfulla ljuden. 

 
– Hjärnan kan modellera hur intryck hanteras. Det gör att den relevanta informationen lyfts upp, och det förklarar att du hör vad kollegerna säger i den bullriga miljön, säger Elana Zion Golumbic, hjärnforskare vid Columbia university i New York. 
 
Tänk dig ett tangodansande par. För att dansen ska flyta krävs att den ena för, medan den andra följer. På liknande vis kan hjärnan välja vilken aspekt av hörseln som ska få spela huvudrollen i ett givet ögonblick. För att ta reda på hur det valet går till har Elana Zion Golumbic använt toner med olika frekvens och periodicitet och på så vis skapat ”ett simulerat cocktailparty”. 
 
I hennes studie fick sju kvinnor med epilepsi hundra­tals elektroder insatta i sin hjärnbark. Elektroderna sattes egentligen in för att behandla epilepsin, men tursamt nog valde kvinnorna även att delta i Elana Zion Golumbics experiment. I detta skulle de omväxlande rikta in sig på eller ignorera en ton. Samtidigt mättes den elektriska aktiviteten i hela hjärnbarken. 
 
Det visade sig att ljudintrycken hanterades i hjärnans hörsel­bark – oavsett om kvinnorna ignorerade tonen eller inte. I övriga hjärnbarken, däremot, nonchalerades den irrelevanta ljudinformationen. 
 
Enkelt beskrivet gjorde nervcellerna tvärtom mot vad de vanligen gör. Nervceller reagerar normalt på intryck genom att signalera, men här minskade i stället signalen när den ignorerade tonen ljöd. På så vis släcktes den tonen helt enkelt ut.
 
I ett nästa steg ska Elana Zion Golumbic göra om experimentet, men med ett lite annorlunda upplägg.
 
– Vi ska prova en mer naturlig situation, och i stället för toner använda oss av tal med inspelade röster, säger hon.