Så får barnen upp öronen för ABC

Text:

Döva och hörselskadade barn kan öva upp förmågan att koppla ihop bokstäver med ljud. Det visar Cecilia Nakeva von Mentzer, logoped vid Linköpings universitet.

Hon har låtit 32 barn med så kallat cochleaimplantat eller hörapparat öva med ett lästräningsprogram, där de fick para ihop språkljud och bokstäver.

Barnen fick träna tio minuter dagligen i fyra veckor – och samtliga barn blev bättre på att läsa. Ett EEG avslöjade att barnens hjärnor blivit mer uppmärksamma på hur språkljud kopplas till bokstäver.

Störst framsteg gjorde de barn som fått sitt cochleaimplantat sent, och därför haft minst möjlighet att lära sig hur bokstäverna låter.

– Det skulle vara bra att låta alla barn träna bokstäver och ljud på det här sättet, dels i preventivt syfte, dels för att tidigt kunna identifiera vilka som har specifika svårigheter, säger Cecilia Nakeva von Mentzer.