Rusiga svenskar bättre på att anlita tolk i EU

Text:

Svenskarnas tolkanvändning i Europeiska unionen är bottenlåg. Sedan systemet att medlemsländerna själva betalar för tolk infördes i EU, har svenskarnas tolkanvändning rasat med 80 procent. Svenskarna talar i stället engelska, som sedan tolkas till spanska, franska och vad nu åhörarna har för modersmål.

Men nu syns en liten uppgång för svensktolkarna. Det meddelade Marco Benedetti, som är generaldirektör vid EU-kommissionens generaldirektorat för tolkning. Om uppgången är permanent återstår att se. Marco Bene­detti tror att den kan kopplas till ”pre precidency euphoria” – ett rus inför att Sverige tar över ordförandeskapet för EU den 1 juli i år.