Rumsrena partier spär på rasismen

Text:

Det är inte i första hand högerextrema partiers framgångar som ökar främlingsfientligheten i Europa. I stället är det nationalistisk retorik från etablerade partier som spär på negativa attityder till människor. Det fastslår Andrea Bohman i en avhandling i sociologi vid Umeå universitet.

Stora väljargrupper tar kategoriskt avstånd från högerextrema partier. Men om samma nationalistiska retorik förmedlas av andra partier är väljarna mer benägna att lyssna. Därför får, enligt Andrea Bohman, främlingsfientliga budskap ofta större spridning när de fientliga attityderna plockas upp av partier som inte betraktas som rasistiska. Personer som har vänner eller kolleger som invandrat till landet tar mer sällan åt sig av främlingsfientlig retorik.