Röstdöva missar talets prosodi

Text:

Utan att tänka på det identifierar vi människor vi inte ser med hjälp av deras röster. Den som är ”röstdöv” har inte den förmågan. Nu rapporteras det andra kända fallet av medfödd röstdövhet av Irving Biederman, hjärnforskare vid University of Southern California.

– Det var först som 18-åring som kvinnan i fråga insåg att andra kunde känna igen vänners och bekantas röster i telefon. Hon fick i stället gå på vad personen pratade om.

AN, som hon kallas, kan särskilja kvinnliga och manliga röster, och avgöra om personen är ung eller gammal. Däremot kan hon inte avgöra om en röst tillhör en kändis, trots att testet utgick från kändisar hon själv valt ut.

AN:s oförmåga tycks bero på att hon inte uppfattar prosodi – de kvaliteter i rösten som bland annat inbegriper tonhöjd, frasering och melodi.

– Försök att tänka dig Morgan Freemans röst. Då är det troligtvis inte en fras som dyker upp, utan själva ljudet av rösten, exemplifierar Irving Biederman.