Resande – inte tattare

Text: Bo Hazell

Lapp, svartskalle, blatte, kroknäsa, tattare, finnpajsare, nigger, neger. Ja, svenska folkets benämningar på ”de andra” är inte bara mångtydiga och illfundiga utan direkt diskriminerande och kränkande. Min förvåning var därför stor då Catharina Grünbaum i Språktidningen 4/08 använde ordet tattare, som i artikeln likställs med kriminella.

Låt oss använda benämningarna resande, resanderom eller resandefolket i stället. Omkring 30 000 svenska medborgare har resandepåbrå och har funnits i Sverige i 500 år. De förknippar ordet tattare med diskriminering, förtryck och myndighetsövergrepp.