Res jorden runt – i Sverige

Text: Johan Joelsson

Det är en lugn kväll i Palestina. Nytvättade bilar står parkerade utanför de skånska bosättarnas mexitegelvillor.

Anledningen till att kvarteret i Kristianstads utkant i början av 1900-talet uppkallades efter det heliga landet vet Sune Friström, tidigare stadskulturchef i Kristianstad.

- När lasarettet skulle byggas ut behövdes mark som då ägdes av en judisk man. Han förvisades till ett sankt och utdikat parti i Hammar där han byggde ett nytt hus. Därför började området kallas för Palestina, säger han.

Ungefär en femtedel av världens länder och kontinenter finns samlade på svenskt territorium. De internationella orterna bär namn som Lilla Japan, Afrika, Sibirien, Marocko, Tyskland.

Carl-Erik Lundbladh är arkivchef vid Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund. Han berättar att en del av namnen uppstod under stormaktstiden på 1700-talet då godsen etablerade torp på sina ägor.

- Man valde namn efter platser där man varit och krigat. Eller efter länder och städer som man hade hört talas om. Som på godset Bjärsgård utanför Munka Ljungby, där torpen döptes till Kina, Japan och Dehli, säger han.

Men precis som i fallet Palestina har en del orter fått sina namn på grund av en person som levt och verkat på platsen. En annan kategori är de byhålor som har döpts efter otillgängliga resmål. Det finns till exempel 52 Sibirien i Sverige.

- Den typen av namn har getts till avlägsna ställen som har ansetts vara kalla, ofruktbara och ligga långt ifrån ära och redbarhet, säger Carl-Erik Lundbladh.

Att ta sig till Afrika utan flyg är inga problem eftersom det finns sju svenska alternativ. Det sydligaste ligger utanför skånska Höör. Där har för övrigt Sune Friström tältat vid ett flertal tillfällen i sin ungdom då han var engagerad i scoutrörelsen.

- Området döptes till Afrika eftersom det låg utslängt i en skog med sumpterräng. Afrika var mycket svårtillgängligt och saknade stigar, säger han.

De internationellt präglade orterna i Sverige är inte speciellt kontroversiella.

- Nej, invånarna tycker oftast att det är lite lustigt och exotiskt. Jag pratade en gång med en man som bodde i byn Berlin. Han tyckte det var överdådigt humoristiskt att beställa taxi dit, säger Carl-Erik Lundbladh.

I Palestina råder fortfarande lugnet. Men plötsligt dånar det till bakom en häck. En man i lila t-shirt har precis dragit i gång sin bensindrivna gräsklippare.

Johan Joelsson är frilansjournalist.