Religiösare  på jiddisch

Text:

När novellen Jentl, jeshivapojken, blev film klagade författaren Isaac Bashevis Singer (1904-91) på att huvudrollsinnehavaren Barbra Streisand som person tog för stor plats på Jentls bekostnad. Men med översättningarna  var han mindre nogräknad  – han uppmuntrade ofta till  redigering och strykningar.

Den hållningen blir tydlig när novellen ges ut på svenska, minoritetsspråket jiddisch  och transkriberad jiddisch  i en och samma volym. Översättningen till svenska har Mårten Edlund gjort via engelskan, där inslag av den judiska kulturen ofta har tonats ner. Den som läser jiddisch får en större dos religiösa traditioner. Transkriptionen från hebreiska alfabetet har gjorts av Paula Grossman.