Reklam  på modersmål berör mest

Text:

”Ta’t lugnt, ta en Toy”,  ”Johan är lite kinkig” och ”Nu är det dags för fredagsmyyys”. Vill du väcka känslor med reklam? Då ska du kläcka slogans på konsumenternas modersmål – det språk som är närmast knutet till våra känslominnen.

Det hävdar tre nederländska forskare i marknadsföring: Stefano Puntoni, Bart de Langhe och Stijn van Osselaer. De har testat olika reklambudskap på två- och trespråkiga personer. Budskapen på personernas förstaspråk uppfattades generellt som mer känsloladdade än budskapen på deras andra eller tredje språk.

Forskarna tror att orsaken är att våra mest känslofyllda, personliga minnen skapas i situationer där vi använder oss av vårt modersmål. På så sätt kan ett ord på det språket göra att vi omedvetet minns en sådan situation.