Reinfeldt anammar Lindhs retorik

Text:

Torrt, abstrakt och pompöst fungerar inte längre. Det har statsminister Fredrik Reinfeldt insett, och talar därför på det sätt som kännetecknade Anna Lindh. Brigitte Mral, professor i retorik vid Örebro universitet, hävdar i antologin Women's rhetoric att traditionellt kvinnliga retoriska grepp kan vara på väg att slå ut det tidigare ofta tvärsäkra och högljudda manliga politikerspråket. På grund av mediernas ökade intimisering lönar det sig att likt Anna Lindh vara lågmäld, resonerande och lyssnande. Women's rhetoric, som är ett samarbete mellan universiteten i Örebro och Kapstaden i Sydafrika, innehåller även analyser av retoriska drag inom Feministiskt initiativ och ANC.