Regelbundet oregelbundet

Text:

Nu är det bevisat: de vanligaste oregelbundna verben blir vi inte av med. De är helt enkelt ett slags språkliga fossil. Matematiker vid Harvarduniversitetet i USA har följt utvecklingen av 177 engelska verb under 1 200 år, från Beowulf via Canterbury Tales till Harry Potter. Det visade sig att oregelbundna verb uppträder på ett extremt regelbundet sätt. De är så regelmässiga att forskarna kunde sätta upp en formel: verb blir regelbundna i en takt som står i omvänd proportion till hur ofta de används. Med andra ord: ju mer sällan ett verb används, desto snabbare blir det regelbundet.
Oregelbundna verb är rester av för länge sedan övergivna böjningsmönster i språket. Nya verb som kommer in i engelskan nu, som till exempel to google, är alla regelbundna och får -ed som ändelse i preteritum och i perfekt.
I dag är mindre än tre procent av de engelska verben oregelbundna, men bland dessa finns de tio vanligaste: be, have, do, go, say, can, will, see, take och get. Och de lär aldrig bli regelbundna.