Råttor usla på baklängesspråk

Text: Lingvistbloggen

Ett av årets så kallade Ig Nobel-pris (Ig Nobel är en lek med engelskans ignoble, ’oädel’) gick till tre neurologer i Barcelona för deras upptäckt att råttor inte kan skilja på nederländska och japanska när språken talas baklänges. Ig Nobel-priset utdelas för gärningar som ”först får folk att skratta och sedan får dem att tänka efter”. Vinnarna presenteras av verkliga Nobelprisvinnare vid en ceremoni vid Harvarduniversitetet i USA. Mer anmärkningsvärt är kanske att råttorna kan skilja mellan de båda språken när de talas framlänges. Man testade baklängesversioner eftersom sådana tar bort rytm och melodi hos språken, vilket var vad man antog att råttorna lyssnade efter.