Rasismen ska bort ur ordbok

Text:

Låt oss radera rasismen i språket (på spanska Borremos el racismo del lenguaje)! Under det fältropet har afrouruguay­anska grupper i Uruguay dragit­ i gång en kampanj. Syftet är att få bort uttryck i Kungliga spanska akademins ordbok som diskriminerar afrikanska ättlingar. I ett brev uppmanar man akademin att radera uttrycket ’neger­arbete’ under ’svart’ (på spanska negro,­ trabajar come un negro. Det betyder ’jobba som en svart’, vilket är lika ned­sättande som ’negerarbete’). Kampanjen har redan samlat in 50 000 underskrifter. Förra året uppvaktade judiska grupper akademin för att få bort uttrycket ’juderi’ (judiada) ur ordboken. Akademin svarade att ordbokens uppgift är att registrera ord som används, och att det inte innebär en legitimering av ordet.

Numera finns ett forskningsfält, metalexikografi, som ser annorlunda på saken. Bland annat undersöker forskarna normer och värderingar som lexikon speglar och hur dessa producerar och reproducerar diskriminerande attityder.