Prata om det!

Text:

Barn måste få prata om texterna de läser, annars blir det svårt för dem att förstå syftet med läsningen. ¶ – Det måste finnas en balans mellan form och innehåll. Läsning handlar inte bara om att läsa med flyt, säger Catarina Schmidt. Hon är forskare och lärare i pedagogik vid Högskolan i Jönköping, och har undersökt hur barns skrivande och läsande utvecklas. ¶ Visst är det viktigt att knäcka bokstavskoden, men om man blir för ensam i sin läsning utvecklar man inte de strategier som krävs för att uppnå den nödvändiga läsförståelsen.